Från romerska Luciania kommer lukansk korv

som blev Loukanka

 Längst ner i sydöstra delen av italienska halvön låg under romersk  tid en befäst stad, Luciania.(Nuvarande Lecce). De  romerska legionärerna lär enligt de lärde - antingen själva ha  komponerat - eller kommit över receptet i Luciania någon gång, kanske  under Catos tid. Hur som helst soldaterna  tog både recept och korven med sig till andra  tjänstgöringsorter. Från Rom spred sig sedan korven över hela det  romerska imperiet. Nuvarande Bulgarien erövrades av romarna något efter  vår tideräknings början. Bl a föll den  mäktiga gamla staden Kabile i det rika  lantbruksområdet söder om Balkanbergen - intill nuvarande staden Jambol  (Jambol är “bara” 1 900 år gammal) - och därmed låg den trakiska slätten öppen för erövrarna.

Och den lukanska korven fick fotfäste även den på Balkan. Fast korven kom  för att stanna till skillnad från de romerska legionerna.

Om redan legionärerna - liksom dagens bulgarer - kavlade korven så att den blev platt vet jag inte, för i litteraturen har  jag inte hittat något som styrker detta. Men med  tanke på att de romerska soldaterna liksom staten i övrigt var  välorganiserad och praktisk, så talar det mesta för att legionärerna  eller deras medföljande familjemedlemmar  plattade till korven för att den skulle ta mindre  plats under förflyttningar.

 

Är det verkligen samma korv? Nja, inte riktigt för enligt det romerska  originalrecepetet ska korven rökas ovanför eldstaden  - lägerelden. Vad ingredienserna beträffar är de i  stort sett samma, fast romarna använde sin älsklingssås garum i ställer  för vin.

Garum framställdes genom att jäsa fisk och lär i jämförelse med den  norrländska surströmmingen placera denna i avdelningen  halvsöta efterrätter. Vill Du få en liten susning om vad garum var så smaka den thailändska fisksåsen “nam pla” som säljs  under namnet “Nouc mam”.

Den romerska korvspecialiteten spred sig över hela världen och dyker än  idag upp på borden runt om under olika namn och med olika ingredienser
 

Det är dock en hake. Lecce var först en grekisk stad, innan romarna tog över. Kanske redan de gamla grekerna.... .....,.....vem vet?

Mer om antik mat finns att läsa i Den klassiska kokboken av Aldrew Dalby och Sally Grainer.
 

Lars Dahlstam

                                                 Manetgatan 29, SE 214 32 Malmö  Tel +046(0)40 96 95 78  E-post

 
 Infoservice i Malmö AB